Anadolu Mektebi Uygulamaları

UYGULAMA ESASLARI

*Anadolu Mektebi il sorumlusu, programı okul müdürleri ve öğretmenlere tanıtır. Tanıtım sonrası programı yürütecek sorumlu öğretmenler belirlenir.

*Anadolu Mektebi okuma grubundaki öğrenciler, faaliyetleri sorumlu öğretmenleri ile birlikte yürütürler.

*Sorumlu öğretmenler, gönüllü ve istekli öğrencilerden okuma gruplarını oluştururlar.

*Okunması kararlaştırılan yazarın eserleri, İl Milli Eğitim Müdürlüklerince okullardaki okuma gruplarına ulaştırılır.

*Öğrenciler tarafından kitaplar belli bir sıraya bağlı olmadan okunur. Kitaplar emanet olarak alınır ve okuma sonunda sorumlu öğretmene geri verilir. Her yazar için ayrılan bir süre vardır (ortalama 3/4 ay), bu süre içerisinde okumaların tamamlanması gerekir.

*Öğrenciler, okudukları her bir kitap için bir sayfalık değerlendirme yazısı yazmalıdır. Değerlendirme yazısında; okumanın yapıldığı tarih ve yer, kitabın bıraktığı intiba ve oluşturduğu duygu ve düşünceler yer almalıdır. Değerlendirme yazıları hazırlanacak panel metinleri için önemli bir kaynak oluşturacaktır.

*Sorumlu öğretmen ve okuma grubundaki öğrenciler on beş gün-bir ay aralığında mutlaka toplanmalı ve değerlendirmeler yapmalıdır.

*Okuma listesindeki kitapların yarısına gelindiğinde, öğrenci sorumlu öğretmeni ile görüşerek bir konu belirlemelidir. Bu konuda seçim öğrenciye aittir, istediği bir konuda sunum metni hazırlayabilir. Bu metin tamamen öğrencinin duygu ve düşüncelerini yansıtan, yaptığı okumaları kaynak alan özgün bir metin olmalıdır. Sunum metni 10-12 dk. sürecek şekilde hazırlanmalıdır.

*Okul, ilçe ve il düzeyinde paneller düzenlenir. Böylece sunum hazırlayan öğrencilerin, kendilerini ifade etme becerilerini geliştirme imkânı sağlanır.

*Anadolu Mektebi Merkez Ofisi ile irtibatlı olarak organize edilen panel programlarında öğrenciler; yazar, şair, akademisyenler ile buluşup söyleşerek kültür dünyalarını genişletme olanağı bulurlar.

*İmkânlar dâhilinde, özellikle bölgesel programlarda, öğrencilerin gerçekleştirdiği sunumlar kitaplaştırılır.

Öğrencilerin okumaya ve yazmaya duydukları heves ve sahip oldukları yetenekler mutlaka desteklenmelidir. Okuma faaliyetindeki öğrenciler derslerine de önem vermeli ve başarılı olmalıdır. Ortaöğretim 9. sınıfta Anadolu Mektebine katılan öğrenciler, üniversiteye hazırlık dönemi olan 11 ve 12. sınıflarda ders çalışma faaliyetlerine ağırlık vermelidir. Dileyen öğrenciler üniversite döneminde de okuma faaliyetlerine devam etme hakkına sahiptir.

*Anadolu Mektebi Yazar okumaları, okuma, yazma ve toplum önünde konuşma faaliyetlerinin bir arada yürütüldüğü çok yönlü bir programdır.

Copyrigt © 2018 Anadolu Mektebi Yazar Okumaları ®