Anadolu Mektebi

ANADOLU MEKTEBİ YAZAR OKUMALARI

Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan, Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesine katkı sunmuş yazarların tüm eserlerinin ve yazar hakkında yazılmış seçkin eserlerin okumasını, okunan her eser hakkında değerlendirme yazısı yazılmasını, eserlerin en az yarısı okunduktan sonra bir konu seçilmesini, seçilen konuda bir konuşma metni hazırlanmasını, düzenlenen panel programlarında hazırlanan metnin sunulmasını amaçlayan bir yazar okuma faaliyetidir.

Anadolu Mektebindeki öğrenciler, nitelikli bir okuma yapar, yazı ile kendini ifade becerisi edinir, sosyal ve kültürel yönden gelişir. Öğrencilerin; çalışkan, doğru, sadakatli, kendine güvenen, irade sahibi, önceliklerini doğru belirleyen, ilkeli ve tutarlı olabilen, mensup olduğu aileyi önemseyen bireyler olmaları hedeflenir.

Anadolu Mektebi Yazar Okumaları , gönüllülük ile başlayan ve devam eden, nicelikten çok niteliğe önem veren, sivil bir okuma faaliyetidir.

VİZYONUMUZ

Tarihimizden aldığımız güç ve sorumluluk duygusuyla Türk kültür ve medeniyetine özellikle son yüzyılda ciddi katkılar sunan yazarlarımız ışığında, kendini, ait olduğu milleti ve değerler dünyasını tanıyan, emek ve insan merkezli bir hayat anlayışı ile milli ve evrensel bir sorumluluk ruhuna sahip, erdemli, ilkeli, araştıran-sorgulayan, kendisine ve ülkesine aydınlık bir gelecek hazırlamaya çalışan, çok yönlü, yüksek vasıflı ve donanımlı nesillerin yetişmesine katkıda bulunmaktır.

MİSYONUMUZ

Anadolu Mektebi Yazar Okumaları ; düşünce, sanat ve kültür hayatımızda büyük etkileri ve katkıları olan yazarlarımızın bütün eserlerinin ve hakkında yazılanların okunması, değerlendirilmesi, yorumlanması temeline dayalı, okuma sonuçlarının yazı ve konuşma ile ifade edilmesi, panel ve açık oturumlarla topluma aktarılması şeklinde devam eden ve nihayet elde edilen bu birikim ve tecrübe ile, okuyucuların; düşünce, kültür ve sanat yolculuklarına kendi başlarına devam edebilecekleri derinlikli bir bilinç ve evrensel bir ufuk kazandırmayı hedeflemektedir.

İLKELERİMİZ

Çalışkan olmak

Bir büyük ideale sahip olmak

Aileye önem vermek

Hayatta kimseye zarar vermeden yaşamak

Doğru sözlü olmak

DÜNDEN BUGÜNE ANADOLU MEKTEBİ

2012 yılında Prof. Dr. Sami Güçlü’nün Sakarya Üniversitesinde 12 kişilik bir öğrenci grubu ile başlattığı okuma faaliyeti, geriye bıraktığımız 6 yılda 25’i aşkın şehre yayılmıştır.

Mustafa Kutlu, Tarık Buğra, Cengiz Aytmatov, Necip Fazıl, Nurettin Topçu ve Sezai Karakoç’un seçilmiş eserlerini okuyan okuma grubu öğrencileri, 2016 yılında 7. Yazar olarak belirlenen Mehmet Akif üzerine okumalara başlamışlardır. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı, aynı zamanda Anadolu Mektebi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Erdem’in teklifi ile seçilmiş illerde okuma gruplarına lise öğrencileri de dâhil olmuştur.

2016 yılında, Anadolu Mektebi okuma gruplarındaki lise ve üniversite öğrencileri, İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u birçok ilimizde düzenlenen panel programları, tiyatro, konser ve şiir dinletisi gibi etkinliklerle anmışlardır. Yapılan birçok faaliyetin yanı sıra Aksaray, Ankara, Kastamonu, Isparta ve Burdur illerinde “Akif’i Anlamak, Asım’ı Yaşamak” konulu bölgesel programlar gerçekleştirilmiş ve birçok ildeki Anadolu Mektebi öğrencisi bu programlara katılmıştır. Ayrıca Anadolu Mektebinin olduğu illerdeki öğrenciler tarafından kendi şehirlerinde de Akif üzerine paneller icra edilmiştir.

2017 yılı başında Anadolu Mektebine yeni katılan okuma grupları ilk yazar olarak Mustafa Kutlu okumalarına başlamışlardır. 26-28 Nisan 2018 tarihleri arasında Konya’da; 10-12 Ekim 2018 tarihlerinde de Çorum’da gerçekleşen bölgesel programlar ile bu okumalar tamamlanarak Tarık Buğra okumalarına geçilmiştir. 18-20 Ekim 2018 tarihlerinde Nevşehir, Niğde ve Aksaray’ın ev sahipliğinde düzenlenen bölgesel programlar ile Tarık Buğra üzerine çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir. İlerleyen süreç içerisinde Tarık Buğra okumalarını tamamlayan illerimiz kendi şehirlerinde çeşitli programlar yapmışlardır.

2017-2018 Eğitim Öğretim yılı başı itibariyle, 25’ten fazla ilimizdeki öğrenci ve Türkiye’de eğitim gören yabancı öğrencilerle Cengiz Aytmatov okumaları devam etmektedir. 2018 yılının Mart ayından itibaren 4. Yazar olarak Ahmet Hamdi Tanpınar, Cengiz Dağcı, Yahya Kemal Beyatlı ve Samiha Ayverdi’den biri okunmaya başlanmıştır.

Cengiz Aytmatov’un 90. doğum yılı münasebetiyle, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜRKSOY, Kırgızistan Büyükelçiliği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve TİKA’nın katkıları ile 24-26 Nisan tarihlerinde Bolu ve 25-27 Nisan tarihlerinde Kastamonu’da; paneller ve tiyatro, konser gibi etkinlikleri kapsayan programlar gerçekleşecektir.

Anadolu Mektebi, yaptığı programlarda tiyatro gösterileri, şiir dinletileri, konserler de gerçekleştirerek okuma gruplarındaki öğrencilerin kültürel birikimlerine çok yönlü katkılar sunmayı hedeflemektedir.

Anadolu Mektebi öğrencilerinin kişisel başarıları yakından takip edilmekte ve gerekli destekte bulunulmaktadır. Süreç içerisinde, çeşitli illerimizden bazı öğrencilerimizin tüm hayatlarını etkileyecek çok önemli başarıların altına imza attıklarına şahit olunmaktadır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Genç Yazarlara Destek Projesi kapsamında deneme ve şiir dalında iki Anadolu Mektebi öğrencisi, Edebiyat Eserlerini Destekleme ve Değerlendirme Kurulundan onay almış ve eserlerini 2018 yılı içinde yayımlayarak fırsatını elde etmişlerdir. Türk Edebiyatı ve İtibar gibi ülkemizin muteber edebiyat dergilerinde şiir ve öykü yayınlayan öğrencilerimiz de edebiyat dünyasına adım atma konusunda çok önemli bir eşiği atlamışlardır.

 “Dilimiz Kimliğimizdir” konulu Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Dil Kurumu tarafından ülke çapında düzenlenen Ortaöğretim Öğrencileri Arası Deneme Yarışmasında birinci ve ikinci olan öğrenciler, Anadolu Mektebi mensuplarıdır.

Anadolu Mektebi öğrencisi iken Van’ın Erciş ilçesine ve Ağrı’nın Tutak ilçesine atanan öğretmenlerimiz, bulundukları ilçelerde Anadolu Mektebinin temellerini atmışlardır.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından bu yıl ikincisi Arnavutluk’ta düzenlenen Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödül Töreni kapsamında Anadolu Mektebi, Arnavutluk’ta Türk ve İslam Kültürüne Hizmet ödülüne layık görülmüştür

Gerçekleştirilen bu anlamlı ve kapsamlı faaliyetler ile vuku bulan önemli gelişmeler, okuma gruplarındaki öğrenci ve sorumlu hocalarımızın, Anadolu Mektebi Yürütme Kurulunun, Milli Eğitim Bakanlığının, Kültür Ve Turizm Bakanlığının, Gençlik ve Spor Bakanlığının yanı sıra üniversiteler ve yerel kurum ve kuruluşların katkı ve destekleri ile sürdürülmektedir.

UYGULAMA ESASLARI

 Anadolu Mektebi il sorumlusu, programı okul müdürleri ve öğretmenlere tanıtır. Tanıtım sonrası programı yürütecek sorumlu öğretmenler belirlenir.

Anadolu Mektebi okuma grubundaki öğrenciler, faaliyetleri sorumlu öğretmenleri ile birlikte yürütürler.

Sorumlu öğretmenler, gönüllü ve istekli öğrencilerden okuma gruplarını oluştururlar.

Okunması kararlaştırılan yazarın eserleri, İl Milli Eğitim Müdürlüklerince okullardaki okuma gruplarına ulaştırılır.

Öğrenciler tarafından kitaplar belli bir sıraya bağlı olmadan okunur. Kitaplar emanet olarak alınır ve okuma sonunda sorumlu öğretmene geri verilir. Her yazar için ayrılan bir süre vardır (ortalama 3/4 ay), bu süre içerisinde okumaların tamamlanması gerekir.

Öğrenciler, okudukları her bir kitap için bir sayfalık değerlendirme yazısı yazmalıdır. Değerlendirme yazısında; okumanın yapıldığı tarih ve yer, kitabın bıraktığı intiba ve oluşturduğu duygu ve düşünceler yer almalıdır. Değerlendirme yazıları hazırlanacak panel metinleri için önemli bir kaynak oluşturacaktır.

Sorumlu öğretmen ve okuma grubundaki öğrenciler on beş gün-bir ay aralığında mutlaka toplanmalı ve değerlendirmeler yapmalıdır.

Okuma listesindeki kitapların yarısına gelindiğinde, öğrenci sorumlu öğretmeni ile görüşerek bir konu belirlemelidir. Bu konuda seçim öğrenciye aittir, istediği bir konuda sunum metni hazırlayabilir. Bu metin tamamen öğrencinin duygu ve düşüncelerini yansıtan, yaptığı okumaları kaynak alan özgün bir metin olmalıdır. Sunum metni 10-12 dk. sürecek şekilde hazırlanmalıdır.

Okul, ilçe ve il düzeyinde paneller düzenlenir. Böylece sunum hazırlayan öğrencilerin, kendilerini ifade etme becerilerini geliştirme imkânı sağlanır.

Anadolu Mektebi Merkez Ofisi ile irtibatlı olarak organize edilen panel programlarında öğrenciler; yazar, şair, akademisyenler ile buluşup söyleşerek kültür dünyalarını genişletme olanağı bulurlar.

İmkânlar dâhilinde, özellikle bölgesel programlarda, öğrencilerin gerçekleştirdiği sunumlar kitaplaştırılır.

Öğrencilerin okumaya ve yazmaya duydukları heves ve sahip oldukları yetenekler mutlaka desteklenmelidir. Okuma faaliyetindeki öğrenciler derslerine de önem vermeli ve başarılı olmalıdır. Ortaöğretim 9. sınıfta Anadolu Mektebine katılan öğrenciler, üniversiteye hazırlık dönemi olan 11 ve 12. sınıflarda ders çalışma faaliyetlerine ağırlık vermelidir. Dileyen öğrenciler üniversite döneminde de okuma faaliyetlerine devam etme hakkına sahiptir.

Anadolu Mektebi Yazar Okumaları , okuma, yazma ve toplum önünde konuşma faaliyetlerinin bir arada yürütüldüğü çok yönlü bir programdır.

ANADOLU MEKTEBİ YAZARLARI

Anadolu Mektebi yazarları; yerli, milli, manevi ve evrensel  insani değerlere sahip olan, bu değerler temelinde hayatlar sürüp toplumumuza bu değerleri telkin eden yazarlardan seçilmiştir.

Copyrigt © 2018 Anadolu Mektebi Yazar Okumaları
Spor bahislerinden m88link, kumarhane, canlı casino, poker, tombala ve sanal sporlarla devam eden çok çeşitli hizmetler, Mostbet bile hayranlıkla izlenen gerçek bir platform .
®
maureillas.fr maureillas.fr maureillas.fr maureillas.fr maureillas.fr maureillas.fr maureillas.fr maureillas.fr maureillas.fr maureillas.fr